บริการติดตั้งซอฟท์แวร์ หมวดสินค้า ‘’โปรแกรมบริหารร้านค้า ซื้อมา-ขายไป และบริหารจุดขาย Point of sale’’
3,000.00 THB
4,000.00 THB
New
ค่าติดตั้งโปรแกรม  ราคา 1,500 บาท/จุด (เฉพาะกรุงเทพและปริมลฑล)  ค่าอบรมการใช้งาน ราคา 1,500 บาท/ครั้ง/คน (ไม่เกิน 3 ชั่วโมง) คิดค่าเบี้ยเลี้ยง 500/คน/วัน (กรณีบริการนอกเวลา 8.30-17.30 น. วัน จ-ศ)  หัวข้อการอบรม POS คืออะไร ทำไมต้องใช้ POS POS ต่างกับเครื่องคิดเลขอย่างไร องค์ประกอบของ POS ใครบ้างที่ต้องใช้ POS WePOS พัฒ...
บริการติดตั้งซอฟท์แวร์ หมวดสินค้า ‘’โปรแกรมบริหารงาน การตรวจนับทรัพย์สินและครุภัณฑ์’’
3,000.00 THB
4,000.00 THB
New
ค่าติดตั้งโปรแกรมราคา    1,500 บาท/จุด (เฉพาะกรุงเทพและปริมลฑล)  ค่าอบรมการใช้งาน ราคา  1,500 บาท/ครั้ง/คน (ไม่เกิน 3 ชั่วโมง) คิดค่าเบี้ยเลี้ยง 500/คน/วัน (กรณีบริการนอกเวลา 8.30-17.30 น. วัน จ-ศ)  หัวข้อการอบรม เรื่องการตรวจนับทรัพย์สิน รายงานทรัพย์สินตามสถานะ เรื่องทรัพย์สินที่ตรวจไม่พบ (ไม่ได้นับ) เรื่องราย...
บริการติดตั้งซอฟท์แวร์ ‘’โปรแกรมบริหารงาน การตรวจนับสินค้าคงคลังบนคอมพิวเตอร์มือถือ’’
3,000.00 THB
4,000.00 THB
New
ค่าติดตั้งโปรแกรม  ราคา 1,500 บาท/จุด (เฉพาะกรุงเทพและปริมลฑล)  ค่าอบรมการใช้งาน ราคา 1,500 บาท/ครั้ง/คน (ไม่เกิน 3 ชั่วโมง) คิดค่าเบี้ยเลี้ยง 500/คน/วัน (กรณีบริการนอกเวลา 8.30-17.30 น. วัน จ-ศ)  หัวข้อการอบรม รูปแบบของสินค้าคงคลัง วัตถุประสงค์ของการบริหารสินค้าคงคลัง ต้นทุนของสินค้าคงคลัง ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง การ...