โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจซื้อมา-ขายไป WP-PRO WePOS Ready Professional
สินค้ามาใหม่
19,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ภายในบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย

  1. ชุดติดตั้งโปรแกรม
  2. คู่มือการใช้งาน
  3. HardLock (ตัวคอนโทรล license ซอฟท์แวร์)

เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง  ที่มีระบบการบริหารการขายหน้าร้านหลายจุด  ควบคุมสินค้าคงคลังหลายคลังสินค้าและหลายประเภทสินค้า

โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจซื้อมา-ขายไป และบริหารจุดขาย Point of sale ระบบจะเก็บข้อมูลการขายและข้อมูลการชำระเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการ การทำงานของโปรแกรมได้เตรียมเครื่องมือและฟังชั่นไว้อย่างมากมาย ใช้งานได้ครอบคลุมระบบการขายหน้าร้าน (cashier), ระบบซื้อ-ขายแบบซื้อสด-ขายสด, ระบบเจ้าหนี้-ลูกค้า, ระบบสมาชิก, ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง, ระบบบริหารสาขา ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป พร้อมด้วยรายงานการวิเคราะห์ต่างๆ มีระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง Hardware ได้อย่างหลากหลายตามความต้องการ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one Touch screen POS Terminal, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Receipt printer, ลิ้นชักเก็บเงิน Cash drawer, Customer display, Barcode Scanner นอกจากนี้ยังมีฟังชั่นการออกแบบและพิมพ์บาร์โค้ดที่สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

 

WePOS Ready ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไร?

1. รายการขายที่ป้อน ณ จุดขาย สามารถตัดสต็อกอัตโนมัติทำให้ลดภาระในการควบคุมสต็อก

2. ใช้ระบบบาร์โค้ดมาช่วยในการขาย ช่วยให้การทำรายการขายมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดจากการป้อนรหัสสินค้าหรือป้อนราคาผิด

3. มีใบสรุปยอดขายที่มีรายละเอียดช่วยในการควบคุมด้านการเงินของแคชเชียร์ได้อย่างรัดกุม ซึ่งจะป้องกันการทุจริตได้ดีขึ้น

4. ช่วยให้รู้สภาวะสต็อกสินค้าได้ทันท่วงทีตลอดเวลา ป้องกันสินค้าขาดหรือสินค้าเกิน อีกทั้ง ยังวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าใดเป็น Dead Stock หรือ Slow Moving

5. ช่วยวิเคราะห์รายการสินค้าว่าขายดีหรือไม่ เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด และการจัดรายการโปรโมชั่นให้กลายเป็นเรื่องง่าย

6. ช่วยสะสมยอดซื้อจากสมาชิก เพื่อนำมาวิเคราะห์ยอดการสั่งซื้อ รวมถึงการกำหนดแต้มสะสมให้กับสมาชิกเพื่อนำมาใช้แลกเป็นสินค้าได้

7. มีระบบรักษาความปลอดภัย กำหนดสิทธิเป็นกลุ่มและรายบุคคลได้ทุกเมนูการใช้งาน และมีระบบการสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติทั่วไป

1. รองรับระบบ 2 ภาษา (Option TH/EN)

2. รองรับการทำงานได้หลายฐานข้อมูลและสร้างบริษัทได้อย่างไม่จำกัด (เฉพาะ Professional)

3. รองรับการทำงานแบบหลายคลัง หลายพื้นที่ และหลายตำแหน่งจัดเก็บสินค้า และแยกตัดสต็อคสินค้าได้ทั้ง หน้าร้าน หลังร้าน และของแถม (Feature)

4. รองรับการขายสินค้าเป็นชุด และสินค้าประกอบ

5. รองรับการบันทึกสินค้า Item, Lot, Serial, Service

6. การบันทึกรับเข้าสินค้าประเภท Lot, Serial มีฟังก์ชั่น การ Running หมายเลขอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวกในการบันทึกข้อมูล

7. กำหนดรูปแบบการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้ง Include VAT และ Exclude VAT

8. กำหนดให้ทำการขายเมื่อสินค้าติดลบได้

9. มีฟังก์ชั่นคำนวณต้นทุนสินค้าใหม่รองรับการบันทึกเอกสารย้อนหลัง

10. สามารถบันทึกวิธีการชำระได้ หลายแบบพร้อมๆ กัน หรือแบ่งชำระบางส่วนได้ (Feature)

11. สามารถกำหนดเอกสารที่จะต้องออกเลขที่ใบกำกับภาษีได้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในระบบงาน

12. มีรายงานตามมาตรฐานสรรพากร เช่น รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (Stock Card), ภาษีซื้อ, ภาษีขาย

13. มีรายงานวิเคราะห์แบ่งเป็นกลุ่ม เช่น รายงานเกี่ยวกับสินค้า, รายงานการสั่งซื้อสินค้า, รายงานการขายสินค้า, รายงานการรับ-จ่ายสินค้า, รายงานวิเคราะห์การขาย, รายงานเกี่ยวกับสมาชิก/ลูกค้า-ผู้จำหน่าย, รายงานสินค้าคงคลัง และรายงานภาษี

14. รองรับเครื่องพิมพ์ได้หลากหลายทั้ง แบบใช้กระดาษมาตรฐาน และแบบกำหนดขนาดกระดาษเอง

15. รองรับการพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดติดสินค้า

 

ระบบบริหารการขายหน้าร้าน

1. รองรับการขายสินค้าด้วยจอภาพสัมผัส (Touch Screen)

2. มีฟังก์ชั่น การค้นหาสินค้า กรณีที่จำรหัสสินค้าไม่ได้ และสามารถกรองข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลได้

3. รองรับการขายสินค้าด้วย Serial No. ด้วยการสแกน Serial No.แทนบาร์โค้ดได้

4. รองรับการขายสินค้าด้วย Lot No. แบบระบุหมายเลข หรือตั้งตัดอัตโนมัติ

5. รองรับการขายสินค้าเป็นชุด และสินค้าประกอบ

6. รองรับสินค้าเครื่องชั่ง

7. สามารทำการพักบิลการขายชั่วคราวของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อเปิดขายให้กับลูกค้ารายอื่นได้ และสามารถค้นหาบิลรายการที่พักไว้มาขายต่อได้

8. สามารถยกเลิกรายการขายบางรายการ หรือยกเลิกรายการทั้งบิลขณะขายได้

9. รองรับการชำระเงิน ด้วย เงินสด บัตรเครดิต คูปอง เช็ค โดยสามารถชำระเงินได้หลายๆ แบบผสมกันในการขาย 1 บิลได้

10. รองรับการชำระด้วยบัตรเติมเงินจากระบบบริหารจัดการงานศูนย์อาหาร WeFood Court Ready

11. สามารถทำการลด/ชาร์จ เป็นจำนวนเงินหรือ % ต่อรายการสินค้านั้นๆ หรือท้ายบิลได้

12. สามารถล็อคจอภาพ กรณีที่พนักงานไม่ประจำอยู่ ณ ตำแหน่งขาย เพื่อป้องกันการใช้งานโดยบุคคลอื่น

13. สามารถดึงรายการใบกำกับภาษีอย่างย่อไปเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ทันที

14. ใบลดหนี้/คืนจากขาย(หน้าร้าน)

15. รองรับการปัดเศษจุดทศนิยมราคาขาย

16. รองรับการจัดเก็บใบกำกับภาษีอย่างย่อในรูปแบบ Electronic Journal

17. รองรับการพิมพ์รายงานสรุปยอดขายประจำเครื่องออกทางเครื่องพิมพ์สลิป

18. รองรับการพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อทั้ง เครื่องพิมพ์ Receipt Printer และเครื่องพิมพ์ธรรมดา

19. รวมถึงรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ เครื่องพิมพ์สลิปแบบ USB, Parallel และ Serial ภาษาไทย สมอ. และเกษตร, ลิ้นชักเก็บเงิน แบบต่อกับเครื่องพิมพ์ และแบบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์,จอแสดงผล VFD, เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่เป็นKeyboard emulator ทุกชนิด

 

ระบบรักษาความปลอดภัย

1.สามารถกำหนดได้ 2 ระดับ คือ แบบกลุ่ม และรายบุคคล กำหนดการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมนู เพื่อป้องกันการเข้าไปใช้งานในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเองป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับกิจการได้

2.สามารถสืบค้นประวัติการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคนว่า ทำอะไร เวลาไหน ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใด

3.มีระบบสำรองข้อมูล และการนำข้อมูลสำรองมาใช้งาน

 

ความต้องการของระบบ

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่อง Database Server

CPU 2 GHz.

Memory 4 GB. เป็นอย่างน้อย

Hard disk 500 GB. พื้นที่ว่างขัน้ ต่ำ 10 GB.

VGA 800 x 600 256 Color

Operating System Windows Server 2003 ขึ้นไป

 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่อง Client/Stand Alone

CPU 2 GHz.

Memory 2 GB. เป็นอย่างน้อย

Hard disk 500 GB. พื้นที่ว่างขัน้ ต่ำ 10 GB.

VGA 800 x 600 256 Color

Operating System

Windows XP Professional, Windows7 Professional 32-bit

 

อื่นๆ : Network, CD-Rom Drive, .Net Framework 1.1, Microsoft SQL Server 2000 หรือ MSDE 2000 ขึ้นไป

อุปกรณ์ต่อพ่วงที่สามารถใช้งานร่วมกับ WePOS Ready ได้ Slip Printer, Scanner Barcode, Cash Drawer, Display, รองรับเครื่องพิมพ์ประเภท Dot-metrix, Laser, Inkjet เป็นต้น