ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าหน้าเว็บไซต์ มีขั้นตอนดังนี้

1.เปิดหน้า เว็บไซต์ เข้าไปที่รายการสินค้าที่ต้องการ เมื่อได้สินค้าที่ต้องการแล้ว กด Add to cart หากท่านต้องการซื้อสินค้าเพิ่มอีก ให้กด Continue shopping หากไม่ซื้อเพิ่มให้กดปุ่ม Checkout 

 

2.เช็คตระกร้าสินค้า ตัวสินค้า ราคา จำนวนสินค้า และรายละเอียดสรุปยอดการสั่งซื้อ เลือกช่องทางการจัดส่ง (ใส่รหัสคูปองส่วนลดถ้ามี) จากนั้นกดยืนยันการสั่งซื้อ

 

3.กรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับส่งสินค้าและใบเสร็จ ให้ครบทุกช่อง และตรวจสอบความถูกต้อง และกด Payment

 

4.เลือกช่องทางการชำระเงิน เลือกเสร็จแล้วกด Confirm

 

5.ตรวจสอบความถูกต้องในใบ Order เป็นอันสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อย

 

6.เช็ค Mail คำสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบยอดเงินรวม ชำระเงิน และแจ้งยืนยันการชำระเงิน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.itprompt.com/th/inform-payment พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน เป็นอันเสร็จขั้นตอน และรอรับสินค้าได้เลย