นโยบายบริษัทฯ รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากการสั่งซื้อ ตามกรณีดังต่อไปนี้

1.ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อ

2.ในกรณีที่เป็นสินค้ามีปัญหา ชำรุด เสียหายก่อนได้รับสินค้า หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า บริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าภายใน 30-45 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าเดิมกลับมา โดยทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนส่งสินค้าใหม่ หรือซ่อมแซมตามเงื่อนไขการประกันของสินค้านั้นๆ ให้แก่ลูกค้า โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ 

3.สินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่สินค้า Computer & Software  และ Accessories & Supplies  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี

 ***ข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด***